znak Obec Dunajovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a zápisy ze zasedání zastupitelstva

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Cena vodné stočné na rok 2023 1.1.2023
OZV č.1/2022 o poplatku za komunální odpad 1.1.2023
Cena vodné stočné od 1.8.2022 1.8.2022
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2021  
Cena vodné stočné pro rok 2022 1.1.2022
OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu 15.2.2021
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2020  
Cena vodné a stočné pro rok 2021 1.1.2021
OZV 3/2020 o poplatku za komunální odpad 1.1.2021
OZV č.2/2020 nakládání s odpadem 10.8.2020
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2019  
OZV č.1-2020 požární řád obce 15.2.2020
Cena vodného a stočného pro rok 2020  1.1.2020
OZV č.5-2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020
OZV č.4-2019 pro volné pobíhání psů  1.1.2020
OZV č.3-2019 o místním poplatku z pobytu  1.1.2020

 OZV č.2-2019 o poplatku za komunální odpad

 1.1.2020

OZV č.1-2019 noční klid

 1.1.2020

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2018

 

Cena vodné a stočné pro rok 2019 

1.1.2019 

OZV 2-2018 o poplatku za komunální odpad pro rok 2019

 1.1.2019

Vyhláška noční klid

 
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2017  
OZV 2-2017 o poplatku za komunální odpad pro rok 2018  
Cena vodného a stočného pro rok 2018  
Veřejná vyhláška - Školský obvod MŠ a ZŠ Třeboň

 

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2016

 

Cena vodné a stočné pro rok 2017

 1.1.2017

OZV 3-2016 o poplatku za komunální odpad pro rok 2017

 1.1.2017

OZV 2-2015 o poplatku za komunální odpad na rok 2016

 1.1.2016

Cena stočné 2016 – 10.7.2016.pdf

 10.7.2016

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice_2015 

 

Cena vodné a stočné 2016-1[1].pdf Cena vodné a stočné 2016-2[1].pdf Cena vodné a stočné 2016-3[1].pdf

 1.1.2016

Cena vodné a stočné 2015[2].pdf 1.8.2015
Veřejná vyhláška č. 1/2015 zařazení místní komunikace 6c 19.9.2015
ROZHODNUTÍ - schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice  28.2.2015
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice 10.2.2015
Cena vody pro rok 2015 1.1.2015
OZV 3/2014 dvousložková forma vodného  1.1.2015
OZV 2/2014 o poplatku za komunální odpad na rok 2015 1.1.2015
OZV 1/2014 nakládání s komunálním odpadem 1.1.2015
Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2017 1.2.2017 
Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2014 1.1.2014
Stanovení ceny vodného pro rok 2014 1.1.2014

OZV obce Dunajovice č.1/2013 o poplatku za komunální odpad pro rok 2014

1.1.2014
OZV obce Dunajovice č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
OZV obce Dunajovice č.3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 1.1.2011
OZV obce Dunajovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Opatření obecné povahy - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE 6.1.2010
Změna č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Dunajovice dokumenty zip  
Parcelace plochy B-4 -hlavní výkres[1].pdf, Parcelace plochy B-4-textová část.doc  
Územní studie plochy B-3 Dunajovice  
Schválení ÚS plochy B-3, Registrační list 1.1.2010
Územní studie plochy B-3-hlavní výkres  
OZV č.1/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

21.4.2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva rok 2018 - 2021

Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Dunajovice.

Archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva rok 2006 - 2017 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2023 16.1.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2022 22.12.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2022 22.11.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2022 14.11.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2022 26.10.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2022 21.9.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2022 11.8.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2022 14.7.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2022 23.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2022 26.5.2022
Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva obce 3/2022 28.4.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2022 17.3.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022 17.2.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2021 16.12.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2021 18.11.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2021 27.10.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2021 7.10.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2021 2.9.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2021 2.8.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2021 1.7.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2021 3.6.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2021 6.5.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021 1.4.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2021 4.3.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2021 4.2.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2020 17.12.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2020 19.11.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2020 22.10.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2020 10.9.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2020 30.7.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2020 1.7.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020 4.6.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2020 20.5.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2020 7.5.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2020 27.2.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020 30.1.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2019 19.12.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2019 14.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2019 16.10.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2019 13.9.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2019 18.7.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2019 14.6.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2019  6.5.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2019  21.3.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2019  26.2.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2019  24.1.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2018  20.12.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2018  26.11.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2018  7.11.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2018  03.10.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2018  06.09.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2018  23.08.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2018  25.06.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2018  14.06.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2018  10.05.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2018   28.03.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2018 22.02.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2018 11.01.2018

 Archiv zápisů ze zasedání zastupitelstva rok 2006 - 2017 

Menu

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce.

Turistika v regionu

Příroda, památky a muzea, rekreace, zajímavosti a další.

-------------------------------------------

Kanalizace a ČOV Dunajovice

Kanalizace a ČOV Dunajovice - OPŽP

Městský úřad Třeboň

 Partnerské obce

Obec Dolní Dunajovice

Obec Horní Dunajovice

8. 2. Milada

Zítra: Apolena