znak Obec Dunajovice
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Vyhlášky, zákony a zápisy ze zasedání zastupitelstva

Sbírka právních předpisů

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech

 

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

Porovnání cen vodné a stočné r.2023  
Cena vodné stočné 2024Cena vodné stočné na rok 2024 1.1.2024
OZV o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2024
OZV o místním poplatku z pobytu 1.1.2024
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2024
OZV o místním poplatku ze psů 1.1.2024
Porovnání cen vodné a stočné r.2022  
Porovnání cen vodné a stočné r.2022 8-12  
Porovnání cen vodné a stočné r.2022 1-7  
OZV o místním poplatku z pobytu 5.5.2023
OZV noční klid 5.5.2023
OZV o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 25.2.2023
OZV stanovující obecní systém odpadového hospodářství 25.2.2023
OZV stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství 25.2.2023
Cena vodné stočné na rok 2023 1.1.2023
OZV č.1/2022 o poplatku za komunální odpad 1.1.2023
Cena vodné stočné od 1.8.2022 1.8.2022
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2021  
Cena vodné stočné pro rok 2022 1.1.2022
OZV č.2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 1.1.2022
OZV 1/2021 o místním poplatku z pobytu 15.2.2021
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2020  
Cena vodné a stočné pro rok 2021 1.1.2021
OZV 3/2020 o poplatku za komunální odpad 1.1.2021
OZV č.2/2020 nakládání s odpadem 10.8.2020
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2019  
OZV č.1-2020 požární řád obce 15.2.2020
Cena vodného a stočného pro rok 2020  1.1.2020
OZV č.5-2019 o místním poplatku ze psů  1.1.2020
OZV č.4-2019 pro volné pobíhání psů  1.1.2020
OZV č.3-2019 o místním poplatku z pobytu  1.1.2020

 OZV č.2-2019 o poplatku za komunální odpad

 1.1.2020

OZV č.1-2019 noční klid

 1.1.2020

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2018

 

Cena vodné a stočné pro rok 2019 

1.1.2019 

OZV 2-2018 o poplatku za komunální odpad pro rok 2019

 1.1.2019

Vyhláška noční klid

 
Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2017  
OZV 2-2017 o poplatku za komunální odpad pro rok 2018  
Cena vodného a stočného pro rok 2018  
Veřejná vyhláška - Školský obvod MŠ a ZŠ Třeboň

 

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice 2016

 

Cena vodné a stočné pro rok 2017

 1.1.2017

OZV 3-2016 o poplatku za komunální odpad pro rok 2017

 1.1.2017

OZV 2-2015 o poplatku za komunální odpad na rok 2016

 1.1.2016

Cena stočné 2016 – 10.7.2016.pdf

 10.7.2016

Porovnání cen vodného a stočného Obec Dunajovice_2015 

 

Cena vodné a stočné 2016-1[1].pdf Cena vodné a stočné 2016-2[1].pdf Cena vodné a stočné 2016-3[1].pdf

 1.1.2016

Cena vodné a stočné 2015[2].pdf 1.8.2015
Veřejná vyhláška č. 1/2015 zařazení místní komunikace 6c 19.9.2015
ROZHODNUTÍ - schválení Kanalizačního řádu kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice  28.2.2015
Kanalizační řád kanalizace pro veřejnou potřebu obce Dunajovice 10.2.2015
Cena vody pro rok 2015 1.1.2015
OZV 3/2014 dvousložková forma vodného  1.1.2015
OZV 2/2014 o poplatku za komunální odpad na rok 2015 1.1.2015
OZV 1/2014 nakládání s komunálním odpadem 1.1.2015
Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2017 1.2.2017 
Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek č. 1/2014 1.1.2014
Stanovení ceny vodného pro rok 2014 1.1.2014

OZV obce Dunajovice č.1/2013 o poplatku za komunální odpad pro rok 2014

1.1.2014
OZV obce Dunajovice č. 4/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.1.2011
OZV obce Dunajovice č.3/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 1.1.2011
OZV obce Dunajovice č. 2/2010 o místním poplatku ze psů 1.1.2011
Opatření obecné povahy - ÚZEMNÍ PLÁN DUNAJOVICE 6.1.2010
Změna č.1 ÚZEMNÍHO PLÁNU Dunajovice dokumenty zip  
Parcelace plochy B-4 -hlavní výkres[1].pdf, Parcelace plochy B-4-textová část.doc  
Územní studie plochy B-3 Dunajovice  
Schválení ÚS plochy B-3, Registrační list 1.1.2010
Územní studie plochy B-3-hlavní výkres  
OZV č.1/2008 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku a o pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích

21.4.2008

Zápisy ze zasedání zastupitelstva od roku 2023

Osobní údaj byl v souladu se zněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, anonymizován. Tento je v souladu s § 16 a § 17 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, přístupný k nahlédnutí na Obecním úřadě Dunajovice.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2024 6.5.2024
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2024 2.4.2024
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2024 6.3.2024
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2024 5.2.2024
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2023 20.12.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2023 20.11.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2023 25.10.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2023 20.9.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2023 14.8.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2023 19.6.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2023 22.5.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2023 26.4.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2023 22.3.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2023 15.2.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2023 16.1.2023
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2022 22.12.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2022 22.11.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2022 14.11.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2022 26.10.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2022 21.9.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2022 11.8.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2022 14.7.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2022 23.6.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2022 26.5.2022
Zápis z náhradního zasedání zastupitelstva obce 3/2022 28.4.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2022 17.3.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2022 17.2.2022
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2021 16.12.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2021 18.11.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2021 27.10.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2021 7.10.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2021 2.9.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2021 2.8.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2021 1.7.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2021 3.6.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2021 6.5.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2021 1.4.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2021 4.3.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2021 4.2.2021
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2020 17.12.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2020 19.11.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2020 22.10.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2020 10.9.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2020 30.7.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2020 1.7.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2020 4.6.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2020 20.5.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2020 7.5.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2020 27.2.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2020 30.1.2020
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2019 19.12.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2019 14.11.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2019 16.10.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2019 13.9.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2019 18.7.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2019 14.6.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2019  6.5.2019
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2019  21.3.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2019  26.2.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2019  24.1.2019
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 12/2018  20.12.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 11/2018  26.11.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 10/2018  7.11.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 9/2018  03.10.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 8/2018  06.09.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 7/2018  23.08.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 6/2018  25.06.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 5/2018  14.06.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 4/2018  10.05.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 3/2018   28.03.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 2/2018 22.02.2018
 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 1/2018 11.01.2018

Menu

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce.

Turistika v regionu

Příroda, památky a muzea, rekreace, zajímavosti a další.

-------------------------------------------

Kanalizace a ČOV Dunajovice

Kanalizace a ČOV Dunajovice - OPŽP

Městský úřad Třeboň

 Partnerské obce

Obec Dolní Dunajovice

Obec Horní Dunajovice

15. 6. Vít

Zítra: Zbyněk