znak Obec Dunajovice

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Vyvěšeno dne 9. 6. 2017

Oznámeni zadavatele o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu - stavby "Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601/1 a 2601/2

 Vyvěšeno dne 23. 5. 2017

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na stavební práce - Obnova MK Dunajovice na p. č. 2601/1 a 2601/2

zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Vyzva Obnova MK Dunajovice

Zadávací dokumentace Obnova MK Dunajovice

 Prilohy Obnova MK Dunajovice

Ohlášení stavby - Obnova MK Dunajovice

Vyjádření k sítím  .7zip

Projektová dokumentace MK Dunajovice  .7zip

Návrh Smlouvy o dilo - Obnova MK Dunajovice

Výkaz výměr Obnova MK Dunajovice na p.č. 2601-1 a 2 

  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Vyvěšeno dne 20. 3. 2017

Oznámeni zadavatele o výběru dodavatele zakázky malého rozsahu - stavby Vodovodní řad "1"

Vyvěšeno dne 27. 2. 2017

 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na stavební práce - výstavba vodovodního řadu "1"

veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva Kanalizace a vodovod Dunajovice, 3. etapa vodovodní řad "1"

Zadávací dokumentace Kanalizace a vodovod Dunajovice - 3. etapa vodovodní řad "1"

Prilohy ZD 1,2 a 3 - Kanalizace a vodovod Dunajovice vodovodní řad "1"

Stavební povolení   Rozhodnutí-prodloužení stavebního povolení

Vyjádření k existenci sítí ve vlastnictví Obce Dunajovice 

Mapa Kanalizace a vodovod Dunajovice  Mapa veřné osvětlení, veřejný rozhlas

Vyjádření o existenci PVKS   Situační výkres telekomunikace

E-on existence sítí včetně mapové části

E-on souhlas s činností v OP

Návrh Smlouvy o dilo - Oprava vodovodu Dunajovice

Projektová dokumentace stavby vodovodní řad "1" zip.7z 

Výkaz prací a výměr vodovod Dunajovice

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Vyvěšeno dne 31. 10. 2016

Oznámeni zadavatele o výběru zhotovitele Opravy místní komunikace okolo domu č.p. 64 v Dunajovicích

Vyvěšeno dne 12. 10. 2016

Doplnění výzvy

Oprava místní komunikace okolo domu č.p. 64, Dunajovice(výkaz výměr).

Vyvěšeno dne 10. 10. 2016

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

na opravu povrchu místní účelové komunikace č. 16 v Dunajovicích

veřejná zakázka malého rozsahu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Výzva oprava účelové komunikace Dunajovice

ZD oprava místní účelové komunikace okolo domu č.p. 64

Přílohy č. 1, č. 2, č. 3 ZD_Dunajovice

Účelová komunikace č. 16

Smlouva o dílo - oprava účelové komunikace č. 16, Dunajovice

O2 - CETIN Situační výkres (691245-16).pdf

O2 - CETIN Vyjádření o existenci PVKS (691245-16).pdf

Sítě E-on elektřina.pdf

Vedení sítí E-on elektřina.pdf

Vyjádření k sítím vodovod + kanalizace.pdf

Vodovodní a kanalizační řady MISYS 10.10.2016 14_58_55.pdf

4.2-situace 2-1 kanalizační sběrač B.pdf

4.2-situace 2-2 kanalizační sběrač B.pdf

5.3-podelný řez Stoka-B.pdf

---------------------------------------------------------------------------------

 

 

 Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Záměr pronajmout rybníky Nový u Dunajovic a Ráček - Výzva k podání nabídek

Vyvěšeno dne 25. 1. 2016

 Scan Rozbor sedimentu z rybníka Nový.pdf

Scan Rozbor sedimentu z rybníka Ráček.pdf

Situační snímek rybník Ráček.pdf

 Vyvěšeno dne 1. 2. 2016

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Rozhodnutí zadavatele - zateplení budovy vodárny

 Vyvěšeno dne 31. 8. 2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 3. etapa 

pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p.č. st. 125 - Rekonstrukce - zateplení budovy vodárny" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice a v rámci dotačního projektu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  

Výzva k podání nabídky - zateplení

Zadávací dokumentace zateplení budovy vodárny

Přílohy zadávací dokumentace

Časový harmonogram prací

Projektová dokumentace zateplení budovy vodárny - zip

Vedení sítí - elektřina, vodovod

 Položkový výkaz výměr a prací

Smlouva o dílo - zateplení budovy vodárny

Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Konverze dokumentu souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Vyvěšeno dne 19. 8. 2015

------------------------------------------------------------------------------

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno zrušením výběrového řízení na 2.etapu

Rozhodnutí zadavatele - izolace akumulační nádrže

Vyvěšeno dne 31. 8. 2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 2. etapa 

pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p.č. st. 125 - Rekonstrukce - výměna izolace akumulační nádrže a oprava stropu nádrže" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice a v rámci dotačního projektu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje  

Výzva k podání nabídky - izolace

Zadávací dokumentace oprava izolace

Přílohy zadávací dokumentace

Časový harmonogram prací

Projektová dokumentace oprava izolace akumulační nádrže zip

Položkový výkaz výměr a prací

Smlouva o dílo - oprava izolace akumulační nádrže

Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Konverze doku,mentu souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Vyvěšeno dne 18. 8. 2015

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Rozhodnutí zadavatele - elektroinstalace

 Vyvěšeno dne 31. 8. 2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 1. etapa

pro veřejnou zakázku "Rekonstrukce budovy vodárny obce Dunajovice na p.č. st. 125 - Rekonstrukce - výměna elektroinstalace" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice a v rámci dotačního projektu Programu obnovy venkova Jihočeského kraje

Výzva k podání nabídky - elektroinstalace 

Zadávací dokumentace výměna elektroinstalace

Přílohy zadávací dokumentace 

Časový harmonogram prací

Projektová dokumentace výměna elektroinstalace zip

Vedení elektropřípojky ve vlastnictví Obce Dunajovice

Položkový výkaz výměr a prací

Smlouva o dílo - oprava elektroinstalace

Souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Konverze dokumentu souhlas s provedením ohlášených udržovacích prací

Vyvěšeno dne 13. 8. 2015

  

 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Oprava článku 6. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

VYVĚŠENO DNE 18.3.2015

DOPLNĚNÍ ZD KANALIZAČNÍ SBĚRAČ "A" 

VYVĚŠENO DNE 12.3.2015

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku "Kanalizace a vodovod Dunajovice - 2.etapa kanalizační sběrač A" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce   Dunajovice v rámci Grantu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace Kanalizační sběrač A

Přílohy zadávací dokumentace

Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr

úprava položkového rozpočtu - odemknutí listu provedeno 4.3.2015

Smlouva o dílo

Stavební povolení

 Souhlas s činností v ochranném pásmu

 Existence sítí E-ON elektřina

Sítě ve správě Obce Dunajovice

Příloha sítě ve správě Obce Dunajovice

Vyjádření o existenci sítí Telefónica

Situační výkres Telefónica

Projektová dokumentace 

 

Vyvěšeno dne 2. 3. 2015

 

 

________________________________________________________________________

 

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Vyvěšeno dne 27. 5. 2014

 

_________________________________________________________________________

 

 Veřejná zakázka "Kanalizace a vodovod Dunajovice - 1.etapa kanalizační sběrač B a B1"

 

 

Doplnění zadávací dokumentace a vysvětlení některých postupů

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku "Kanalizace a vodovod Dunajovice - 1.etapa kanalizační sběrač B a B1" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce   Dunajovice v rámci Grantu Jihočeského kraje Rozvoj venkova a krajiny, opatření Podpora výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury 

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace Kanalizační sběrač B a B1

Přílohy zadávací dokumentace

Položkový rozpočet s výkazem prací a výměr

Smlouva o dílo

Stavební povolení

Souhlas s činností v ochranném pásmu

Vyjádření SÚS J. Hradec k projektové dokumentaci

Projektová dokumentace 

Vyvěšeno dne 13. 5. 2014 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________

 

Výběrové řízení na veřejnou zakázku bylo ukončeno výběrem nejlepší nabídky

Rozhodnutí zadavatele

Vyvěšeno dne 3. 10. 2013

 

_________________________________________________________________________

 

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku "Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace - Lišovská cesta" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

Vyvěšeno dne 22. 8. 2013

      Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace k zakázce "Dostavba veřejného osvětlení a oprava místní komunikace - Lišovská cesta"

Přílohy ZD

Návrh Smlouvy o dílo

Projektová dokumentace veřejné osvětlení

Technická zpráva veřejné osvětlení

Položkový rozpočet a výkaz výměr

Vyjádření SÚS JčK k projektovému návrhu 

Stavební povolení - bude dodáno 

Oprava komunikace - umístění v katastrální mapě 

 

 

-------------------------------

Zakázka byla ukončena realizací v prosinci 2012

LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDKY NA PŘEVYSTROJENÍ VRTU HV - 1 A PŘÍPOJKU ELEKTŘINY K VODÁRNĚ BYLA, Z DŮVODU NEPŘÍTOMNOSTI STAROSTY OBCE,  PRODLOUŽENA DO PONDĚLÍ 24.9.2012 DO 15:30  HODIN

VYVĚŠENO DNE 20.9.2012

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

pro veřejnou zakázku "Převystrojení vrtané studny HV - 1 a přípojku elektřiny NN k vodárně" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice              v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje 

Vyvěšeno dne 5. 9. 2012

Výzva k podání nabídky

ZD pro zakázku převystrojení vrtu HV - 1 a přípojka elektřiny NN k vodárně

Přílohy zadávací dokumentace

Návrh Smlouvy o dílo

  Dokumentace k převystrojení vrtu HV - 1

Technická pomoc - Vodovod Dunajovice

Mapy - příloha Technické pomoci Vodovod Dunajovice

Elektroinstalace vrtu HV - 1

Hydrogeologický posudek vrtu HV - 1

Výkaz prací a výměr elektroinstalace vrtu HV -1

Výkaz prací a výměr - Převystrojení vrtu včetně elektroinstalace vrtu HV - 1

  Dokumentace k přípojce elektřiny NN k vodárně

PD elektropřípojka - C1 Zájmové území

PD elektropřípojka - Technická zpráva

PD elektropřípojka - Průvodní zpráva

PD elektropřípojka - Souhrnná technická zpráva

PD elektropřípojka - Dodatek

PD elektropřípojka - C2 Zákres do KN

PD elektropřípojka - C3 Koordinační situace stavby

PD elektropřípojka - O2 Řez uložením kabelu NN

PD elektropřípojka - E1 Technická zpráva (zásady organ.)

PD elektropřípojka - EI 01 Technická zpráva elektřina

Územní souhlas a souhlas s ohlášením stavby

Vyjádření SÚS J. Hradec k projektovému návrhu

Smlouva o připojení k distribuční soustavě - E-on 

Výkaz prací a výměr přípojka elektřiny k vodárně.xls

     S případnými dotazy k výzvě a zadávací dokumentaci, tak jako k možné prohlídce vrtu, se obracejte na starostu obce Dunajovice, Františka Uhlíře. Tel.: 384 722 615, mobil: 602 491 551 

 

Vyvěšeno dne 5. 9. 2012

 

_________________________________________________________________________

 

Vyvěšeno dne 4. 9. 2012 

Veřejná zakázka "Převystrojení vrtané studny HV - 1 a přípojka elektřiny NN k vodárně" mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu se Směrnicí pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Dunajovice              v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje, BYLA Z DŮVODU PODÁNÍ POUZE 1 HODNOTITELNÉ NABÍDKY ZRUŠENA.

  Tato zakázka bude dne 5.9.2012 vypsána znovu.  

_____________________________________________________________________________

--------------

 

Oznámení zadavetele o výběru nejvhodnější nabídky

 Vyvěšeno dne 15. 8. 2011

 

Výběrové řízení ukončeno, vítězná nabídka byla vybrána

Podané nabídky na veřejnou zakázku Stavební úpravy střech a krovu kaple Zvěstování Panny Marie v obci Dunajovice

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY 

pro zakázku na stavební práce mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění a zadávanou v souladu s pokyny pro zadávání veřejných zakázek v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013

Výzva k podání nabídky na zakázku - STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘECHY A KROVU KAPLE ZVĚSTOVÁNÍ PANNY MARIE NA P.Č. 38 V OBCI DUNAJOVICE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku Stavební úpravy střechy a krovu kaple Zvěstování Panny Marie na p.č.38 v obci Dunajovice (Word)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro zakázku Stavební úpravy střechy a krovu kaple Zvěstování Panny Marie na p.č.38 v obci Dunajovice.pdf

 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY .pdf

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - PŘÍLOHY (Word)

 PRŮVODNÍ ZPRÁVA - dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA, ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY - dokumentace pro ohlášení stavby

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE varianta č. 1 - část 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE varianta č. 1 - část 2

VÝKAZ VÝMĚR, SLEPÝ ROZPOČET - varianta č. 1

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA - dokumentace pro ohlášení stavby - varianta č.2

 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VARIANTA č. 2 - část 1

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE VARIANTA č. 2 - část 2

VÝKAZ VÝMĚR, SLEPÝ ROZPOČET - varianta č. 2

Příloha č.5 - KATASTRÁLNÍ MAPA s vyznačením pozemků určených na zařízení staveniště

                                                                                                                 Vyvěšeno dne 21. 6. 2011

_______________________________________________________________________ 

 

V brzké době zde bude vyvěšena veřejná zakázka malého rozsahu na zajištění TDI na výše jmenovanou stavbu.

_______________________________________________________________________

Zakázka ukončena

Veřejná zakázka malého rozsahu 1/2010                                         Vyvěšeno dne 23. 2. 2010

_______________________________________________________________________

Zakázka ukončena

Veřejná zakázka malého rozsahu 01/2009 - "Výměna obrubníků okolo silnice III/15511a  průtah obcí Dunajovice.

__________________________________________________Vyvěšeno dne : 27.5.2009____

 

 

 

 

 

 

Menu

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce.

Turistika v regionu

Příroda, památky a muzea, rekreace, zajímavosti a další.

-------------------------------------------

Kanalizace a ČOV Dunajovice

Kanalizace a ČOV Dunajovice - OPŽP

Městský úřad Třeboň

 Partnerské obce

Obec Dolní Dunajovice

Obec Horní Dunajovice

17. 2. Miloslava

Zítra: Gizela