znak Obec Dunajovice

Vyhledat v textu

Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Rozpočet

Rozpočet

Povinně zveřejňované informace

Střednědobý výhled rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - aktualizace            zveřejněno 3.4.2018

8Střednědobý výhled rozpočtu 2020                                   zveřejněno 3.4.2018

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2018                                          zveřejněno 15.12.2017

 

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2017.pdf       zveřejněno 23.12.2016

Rozpočtové opatření č. 1/2017       zveřejněno 15.2.2017

Rozpočtové opatření č. 2/2017        zveřejněno 15.3.2017

Rozpočtové opatření č. 3/2017        zveřejněno 15.4.2017

Rozpočtové opatření č. 4/2017        zveřejněno 10.5.2017

Rozpočtové opatření č. 5/2017        zveřejněno 11.5.2017

Rozpočtové opatření č. 6/2017        zveřejněno 15.5.2017

Rozpočtové opatření č. 7/2017        zveřejněno 15.6.2017

Rozpočtové opatření č. 8/2017        zveřejněno 1.9.2017

Rozpočtové opatření č. 10/2017      zveřejněno 1.9.2017

Rozpočtové opatření č. 9/2017       zveřejněno 15.8.2017

Rozpočtové opatření č. 11/2017     zveřejněno 15.9.2017

Rozpočtové opatření č. 12/2017     zveřejněno 15.10.2017

Rozpočtové opatření č. 13/2017     zveřejněno 15.12.2017

Rozpočtové opatření č. 14/2017     zveřejněno 12.1.2018

 

  Závěrečný účet obce Dunajovice

 

Závěrečný účet 2016.pdf

 

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2016.pdf

 

Rozpočet roku 2010

Příjmy                                                                              Plán                 Po změnách  Skutečnost   
Daňové příjmy      
Poplatky      
Dotace      
Příjmy z lesního hospodářství      
Příjmy z rybářství      
Příjmy z nájmu (budov, pozemků, rybníků)      
Odměna za zpětný odběr separovaného odpadu    

 

Kapitálové příjmy (úroky)      
Příjmy celkem      
       
       

Výdaje                                                                            

Plán                 Po změnách Skutečnost  
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

Rozpočet roku 2009

Příjmy

Plán Po změnách 

Skutečnost

Daňové příjmy

 2.126.000,00

2.332.700,00

1.993.821,00

Ostatní příjmy (poplatky)

123.300,00

139.300,00

139.079,00

Dotace

7.400,00

125.900,00

332.144,60

Příjmy z lesního hospodářství

500.000,00

500.000,00

   750.526,47

Příjmy z rybářství

13.500,00

13.500,00

9.035,00

Odměna za zpětný odběr separovaného odpadu

11.000,00

11.000,00

22.874,50

Příjmy z nájmů a prodeje (pozemky, rybníky, budovy) 

  152.800,00

152.800,00

143.104,00

Kapitálové příjmy (úroky)

20.000,00

20.000,00

33.560,59

Přjmy celkem

2.954.000,00

 3.295.200,00

 3.424.145,16

Financování (finanční přebytky roku)

758.300,00

628.632,00

666.486,74

Příjmy rozpočtu celkem

  3.712.300,00

 

 

 

Výdaje

Plán Po změnách Skutčnost
Výdaje lesní hospodářství (pěstební činnost, výsadba, správa v lesním hospodářství)

281.200,00

 

387.904,00

Silnice (opravy, udržování místních a lesních komunikací)

375.000,00

 

584.356,35

Výdaje na provoz, opravy a udržování vodovod

94.000,00

 

2.355,00

Odvádění a čištění odpadních vod, naklád. s kaly

1.430.000,00

 

200.468,30

Vodní díla v zem.krajině (opravy rybníků, násada, krmení, mzdy)

84.000,00

 

77.882,64

Výdaje školství (žáci ZŠ + MŠ)

120.000,00

 

124.490,00

Činnosti knihovnické

14.600,00

 

12.128,00

Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur. a historického podvědomí (opravy kaplí)

150.000,00

 

96.365,10

Ostatní záležitosti kultury církví, sděl.prostředků

68.000,00

 

30.381,00

Ostatní tělovýchovná činnost

20.000,00

 

2.376,00

Nebytové hospodářství

116.000,00

 

46.263,71

Lékařská služba první pomoci - dotace

0,00

2.170,00

2.170,00

Veřejné osvětlení

60.000,00

 

86.662,72

Územní plánování

143.000,00

 

142.800,00

Územní rozvoj - úprava pozemku p.č.148

0,00

 

49.000,00

Sběr a svoz komunálního odpadu

132.000,00

 

137.907,30

Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

90.000,00

 

115.192,30

Požární ochrana - dobrovolná část

30.000,00

 

8.936,43

Zastupitelstva obcí

235.000,00

 

252.527,00

Volby do EP, finanční vypořádání minulých let

0,00

 

18.985,60

Činnost místní správy - ostatní výdaje (účetnictví, telekomunikační služby, opravy a udržování)

    252.500,00

                        

 362.711,91

Služby peněžních ústavů - poplatky za vedení účtů

5.000,00

 

3.403,00

Pojištění funkčně nespecifikované

12.000,00

 

12.392,00

Financování

 

   
Výdaje rozpočtu celkem

3.712,300,00

2.768.173,60

2.754.658,36

 

Rozpočet roku 2008

Příjmy                                                                            

        Plán          Po změnách Skutečnost
Daňové příjmy

1.925.960,00

2.010.600,00

                          

Příjmy z nájmů (pozemky, rybníky, budovy)

140.000,00

140.000,00

 

Příjmy z lesního hospodářství

500.000,00

500.000,00

 
Příjmy z rybářství

15.000,00

15.000,00

 
Ostatní příjmy (poplatky)

119.400,00

141.900,00

 
Kapitálové příjmy (úroky)

12.000,00

24.000,00

 

Dotace

320.530,00

337.310,00

 

Financování

421.610,00

0,00

0,00

Celkem příjmy

3.454.500,00

3.168.810,00

2.763.326,95

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Po změnách Skutečnost
Výdaje lesní hospodářství

315.000,00

315.000,00

 
Výdaje rybářství

25.000,00

30.000,00

 
Výdaje školství

145.000,00

145.000,00

117.217,08

Výdaje kultura, sport a církve 

306.600,00

303.600,00

 
Výdaje pitná a odpadní voda

392.000,00

520.500,00

 
Výdaje státní správa a samospráva

642.900,00

640.320,00

 
Výdaje na opravu a údržbu komunikací a budovy školy 

1.190.000,00

1.238.400,00

 
Ostatní výdaje - požární ochrana, pojišťení, veřejné osvětlení, komunální a separovaný odpad, péče o veřejnou zeleň, územní plán

               423.000,00

     742.400,00

 
Rezerva

0,00

 

 
Kapitálové výdaje (úroky)

15.000,00

15.000,00

 
Celkem výdaje

3.032.890,00

3.168.810,00

1.837.088,43

Financování

421.610,00

761.410,00

926.238,52

 

Rozpočet roku 2007

Příjmy                                                                            

       Plán          Skutečnost
Daňové příjmy

1.367.500,00

1.766.518,56

Nedaňové příjmy

418.300,00

786.440,56

Kapitálové příjmy

4.000,00

13.784,12

Dotace

189.000,00

106.958,00

Financování

0,00

0,00

Celkem

1.978.800,00

2.673.701,24

 

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Provozní výdaje    
- školství

128.000,00

134.693,72

- kultura

134.600,00

54.126,00

- místní hospodářství

528.500,00

483.407,10

- státní správa a samospráva

499.500,00

319.881,72

- ostatní

682.200,00

1.268.289,20

Rezerva

0,00

0,00

Kapitálové výdaje

6.000,00

2.160,00

Financování

0,00

0,00

Celkem

1.978.800,00

2.262.555,74

Menu

Akce v regionu

Divadlo, pro děti, sport, výstava a další akce.

Turistika v regionu

Příroda, památky a muzea, rekreace, zajímavosti a další.

-------------------------------------------

Kanalizace a ČOV Dunajovice

Kanalizace a ČOV Dunajovice - OPŽP

Městský úřad Třeboň

 Partnerské obce

Obec Dolní Dunajovice

Obec Horní Dunajovice

21. 4. Alexandra

Zítra: Evženie